Privacy Policy

Mindful bewust Zijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. En doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mindful bewust Zijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

-Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers:

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Mindful bewust Zijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-Administratieve doeleinde:

-Communicatie over opdracht en/ of uitnodigingen.

-Grondslag voor deze persoonsgegevens is informatie overdracht

-De overeengekomen opdracht, deelname aan een mindfulness mbsr-mbct training of (zelf) compassie training.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Mindful bewust ZIjn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- geboorte datum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geslacht

- Rede voor deelname aan de training

- Uitsluitend voor deelname aan de training van toepassing zijnde gezondheid informatie.

 

Uw persoonsgegevens worden door Mindful bewust Zijn opgeslagen,

ten behoeve van de bovengenoemde verwerking voor de periode:

-Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna worden persoonsgegevens per direct vernietigd.

 

-Deelnemers verlenen schriftelijk bij aanvang van de eerste bijeenkomst WEL of GEEN toestemming tot gebruik van e-mailadres en telefoonnummer voor informatie verstrekking over toekomstige bijeenkomsten en/of trainingen.

 

 

 

 

 

 

 

De trainer is onderdeel van het Landelijk netwerk SEE TRUE Mindfulness trainingen                                               www.mindfulness-trainingen.nl    www.verenigingvoormindfulness.nl   www.vmbn.nl

 VVM en VMBN GECERTIFICEERD CAT. 1 MBSR-MBCT TRAINER    

 IAM  GECERTIFICEERD COMPASSIE TRAINER  www.heartfulness.net

  KvK nr: 67825338  btw : NL001277927B20

Als trainer ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy vragen heeft dan kunt u hierover contact op nemen met de trainer via contact en aanmelding.

 

Disclaimer: Als u deelneemt aan een mindfulness, compassie training of ACT geeft u aan dat u zich ervan bewust bent dat de interventie zoals deze gegeven wordt door 'Mindful bewust Zijn" , gericht is op een meer aandachtig leven en het anders omgaan met stress gerelateerde klachten. Het betreft hier nadrukkelijk een training en geen vervanging van therapeutische behandeling. Mocht u onder behandeling zijn van een therapeut dan is schriftelijke toestemming van deze behandelaar voorwaarde voor deelname.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now