top of page

Privacy Policy

Mindful bewust Zijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. En doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mindful bewust Zijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

-Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers:

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Mindful bewust Zijn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

-Administratieve doeleinde:

-Communicatie over opdracht en/ of uitnodigingen.

-Grondslag voor deze persoonsgegevens is informatie overdracht

-De overeengekomen opdracht, deelname aan een mindfulness mbsr-mbct training of (zelf) compassie training.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Mindful bewust Zijn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- geboorte datum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geslacht

- Rede voor deelname aan de training

- Uitsluitend voor deelname aan de training van toepassing zijnde gezondheid informatie.

 

Uw persoonsgegevens worden door Mindful bewust Zijn opgeslagen,

ten behoeve van de bovengenoemde verwerking voor de periode:

-Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna worden persoonsgegevens per direct vernietigd.

 

-Deelnemers verlenen schriftelijk bij aanvang van de eerste bijeenkomst WEL of GEEN toestemming tot gebruik van e-mailadres en telefoonnummer voor informatie verstrekking over toekomstige bijeenkomsten en/of trainingen.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page